TOLMÁCSOLÁS

VÁLLALJUK

Vállaljuk konszekutív és szimultán tolmácsolási megbízásokat,

valamint személyi tolmács biztosítását.
Hasznos tudnivalók megrendelők számára

A TOLMÁCSOLÁS

ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elkészítését szeretné megrendelni.

Tolmácsolás, fordítás

egy forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli üzenetnek a célnyelven megfogalmazott szóbeli üzenetté való alakítása, míg a fordítás írásbeli üzenet célnyelven megfogalmazott írásbeli üzenetté való alakítása.

A forrásnyelv, forrásszöveg azt a nyelvet jelöli, melyről a tolmács egy másik nyelvre, a célnyelvre fordít.

Mi a különbség a fordítás és a tolmácsolás között?

Milyen helyzetekben lehet szüksége tolmácsra?

Kísérő tolmácsolás

Eseti jellegű kommunikáció támogatása. Többnyire egy személyhez kötődik, akit a tolmács tevékenységei közepette "elkísér". Ilyenkor a tolmácsolás nemcsak a forrásnyelvről a célnyelvre, hanem visszafelé is történik. Szituációk, melyek során ilyen tolmácsolásra lehet szüksége: látogatások, bemutatók, műhelyszintű (terepi) oktatás.

Konszekutív tolmácsolás

Minden olyan tolmácsolás ebbe a kategóriába tartozik, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy egysége (mely állhat egy vagy több mondatból is), általában egy gondolati egység, után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat áll fenn. Ilyen tolmácsolásra lehet szüksége például tárgyalásokon, megbeszéléseken. Ez a tolmácsolás is mindkét irányba történik. Az egyszerre elhangzó egységek hosszát célszerű a tolmáccsal előre egyeztetni.

Szimultán tolmácsolás

A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátással az előadóteremre (pl. vetítővászonra, az előadóra) és egyidejűleg folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat, melyet a hallgatóság fejhallgatón keresztül hallgat. Jellemzően konferenciákon, kongresszusokon veszik igénybe az ilyen jellegű tolmácsolást. Tolmácskabin és megfelelő technológia szükséges hozzá. Nyelvpáronként legalább két tolmácsra van szükség. Az éppen nem aktív tolmács pihenhet vagy segítheti az aktív tolmács munkáját. A két tolmács általában 20 percenként váltja egymást.

„Fülbesúgó” tolmácsolás

Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány idegen nyelvet nem értő személy részére végzett tolmácsolás, amikor a tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat. Ez a típusú tolmácsolás is szimultán tolmácsolásnak számít.

Mit tehet a megrendelő?

Szoros együttműködés

Annak érdekében, hogy a tolmács színvonalas munkát tudjon végezni, a tolmácsolást megelőzően fel kell készülnie az adott témából. A tolmácsnak nem elég a szakszavakat ismernie, hanem munkájának magas szintű elvégzése érdekében alap szinten értenie is kell a megadott témához. A megbízó úgy segítheti a tolmács munkáját, hogy megfelelő mennyiségű időt biztosít számára a felkészüléshez (azaz a lehető leghamarabb megbízza a tolmácsot) és ellátja őt a tolmácsoláshoz szükséges segédanyagokkal. Ez a megrendelő alapvető érdeke, a tolmácsnak pedig kötelessége a kapott anyagok alapján felkészülni. Fentiek hiányában a tolmácstól nem várható el színvonalas munkavégzés.

Továbbá fontos információ a tolmácsolás helyszíne, öltözékre vonatkozó információk és a tolmácsolás egyéb körülményei is.

Mi a tolmácsolás díja?

Tolmácsolási megbízásoknál az elszámolás óradíjban vagy napi díjban történik. Az óradíj alapú elszámolásnál minden megkezdett óra elszámolásra kerül. Rövidebb tolmácsolások esetén a legtöbb tolmács/iroda minimális megbízási díjat számít fel, mely lehet pl. a napi díj fele.