HITELES FORDÍTÁS

VÁLLALJUK

cégiratok hiteles fordítását, illetve fordítás hitelesítését

valamint szakfordítói záradékkal ellátott fordítástÜgyfeleink gyakran keresik fel irodánkat azzal a kérdéssel, hogy fordításhitelesítés tevékenységet végzünk-e.

Érdemes tudni, hogy nem csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet fordításhitelesítést. A 24/1986-os MT 5. §-a értelmében Magyarországon fordítás hitelesítését, valamint hiteles fordítást – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet.

Ez alól azonban az R6/A.§-a szerint KIVÉTEL többek között a szakfordítók, szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők cégkivonat hiteles fordításai, ill. a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak a cég választása szerinti európai uniós nyelvre történő hiteles fordítása.

"R. 6/A. §13 Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

Így fordítóirodánk törvény által előírt képesítéssel rendelkező munkatársai révén végezheti a fentebb megjelölt cégiratok fordítás hitelesítését.

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a legtöbb esetben az ügyfélnek nem is hiteles fordításra van szüksége, hanem elegendő a fordítási záradékkal ellátott fordítás, melyet fordítóiroda/szakfordító is kibocsáthat. A fordítói záradékolás a hiteles fordításnál olcsóbb és gyorsabb megoldás, minősége pedig épp oly megbízható, és a legtöbb hatósági és egyéb eljárásban elfogadják. Ebben az esetben a fordítás elkészítését követően irodánk és/vagy szakfordítónk záradékkal tanúsítja, hogy a fordítás az eredeti okirattal megegyezik.
MEGRENDELÉS ELŐTT INFORMÁLÓDJON A FORDÍTÁS FELHASZNÁLÓJÁNÁL, HOGY HITELES FORDÍTÁSRA VAN-E SZÜKSÉG VAGY MEGFELEL A FORDÍTÓIRODA/SZAKFORDÍTÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ZÁRADÉK!