Fordítás

Árajánlatkérési lehetőség e-mail formájában

Vállaljuk általános, gazdasági, jogi és műszaki szövegek fordítását, idegen nyelvi levelezést és kapcsolattartást. Leggyakoribb munkanyelveink: angol, francia, holland, horvát, magyar, német, olasz, román és szerb.

A mindennapi életben jogos elvárás, hogy gondolatainkat úgy tárjuk külföldi partnerünk elé, ahogyan azok fejünkben megfogalmazódnak. Ehhez kínáljuk szakfordító képesítésű munkatársaink segítségét, akik magas szintű nyelvtudásuk, szakmai ismereteik és közvetítői készségük révén képesek üzleti, jogi, műszaki témájú anyagokat másik nyelvre átültetni.

A fordítás árát nagyon sok tényező befolyásolja (pl. határidő, nyelvpár, formátum, szerkesztési feladatok, szaknyelv, terjedelem), ezért minden esetben egyedi árajánlatot készítünk: bocsássa rendelkezésünkre a fordítandó anyagot és mi az alapján elkészítjük árajánlatunkat.

Hasznos tudnivalók megrendelők számára

A FORDÍTÁS

ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet,ha Ön egy fordítás elkészítését szeretné megrendelni.

Tolmácsolás, fordítás

egy forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli üzenetnek a célnyelven megfogalmazott szóbeli üzenetté való alakítása, míg a fordítás írásbeli üzenet célnyelven megfogalmazott írásbeli üzenetté való alakítása.

A forrásnyelv, forrásszöveg azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Angol levél magyarra történő lefordítása esetén az angol a forrásnyelv és magyar a célnyelv.

Mi a különbség a fordítás és a tolmácsolás között?

Mikor érdemes fordítóirodához fordulni?

Nagyon fontos, hogy a megfelelő fordítóirodát/fordítót válasszuk a fordítási feladatokhoz, hiszen a mindennapi életben jogos elvárás, hogy gondolatainkat, észrevételeinket oly módon tárjuk külföldi partnereink elé, ahogyan azok fejünkben megfogalmazódnak. Ez nem kis feladat. Elsősorban akkor érdemes fordítóirodát választani, ha a megrendelő nem ismer fordítókat, ugyanis az adott megbízáshoz szakmailag legmegfelelőbb fordító kiválasztása a hozzáértő iroda feladata. Irodánk tapasztalt képesítéssel rendelkező szakfordítókat alkalmaz, akik ismerik a nyelvet és a fordítandó szakterületet egyaránt.

Előnyös lehet fordítóirodához fordulni, ha egy időben sok fordításra van szüksége, illetve ha a fordítandó anyag több szakterületre terjed ki, továbbá ha szövegszerkesztőn kívül más eszközre is szükség lehet (pl. fordító memóriák stb.). Irodánk több nyelvkombinációval is dolgozik. Forrásszöveg függvényében fordító szoftvereket is alkalmazunk projektjeinkhez.

Mi a fordítás díja?

A megrendelőket elsősorban az ár és a határidő érdekli. Erre a válasz nem mindig egyszerű, ugyanis az függ a fordítás tartalmától, terjedelmétől, nyelvkombinációtól és egyéb szolgáltatásoktól.

Az ár, az idő és a minőség egymással többnyire összefüggenek. Minőségi fordítás elkészítése időigényes, így ezt feltétlenül figyelembe kell venni, amikor olyan projektet terveznek, melyben fordításra is szükség van. Időre van szükség a szöveg gondos tanulmányozásához, a kutatómunkához, a fordításhoz és annak ellenőrzéséhez, valamint az anyag összeállításához. Ha a megrendelő erre nem fordít elegendő pénzt és időt, az a fordítás minőségét hátrányosan befolyásolhatja.

Az ár a szöveg hosszától, a tartalomtól, a nyelvektől, szerkesztési feladatoktól és a határidőtől függ. A bekért árajánlatok összehasonlításánál fontos tudni, hogy minden fordítóiroda más mennyiségi egységben számol: karakter alapú elszámolás (karakter a ténylegesen is látható betűkre, számokra, jelekre vonatkozik); leütés alapú elszámolás (leütés karakterek szóközökkel együtt); oldal alapú elszámolás (itt pontosan utána kell érdeklődni, hogy egy oldal adott fordítóirodánál hány sort, karaktert vagy leütést jelent). Csak ezen fogalmak pontos ismerete alapján van lehetőség a bekért árajánlatok összehasonlítására.

Tartsa szem előtt, hogy a legtöbb nyelv esetében előfordulhat, hogy a lefordított szöveg hosszabb lesz, mint a forrásszöveg.

A határidő függvényében az alapárak sürgősségi felárakat tartalmazhatnak.
Mit tehet a megrendelő?

Szoros együttműködés

A fordítás minőségének érdekében elengedhetetlen, hogy a megrendelő mindenben együttműködjön a fordítóirodával, főleg ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni stílus és terminológia vonatkozásában. Bár a szakfordítók mind a munkanyelveiknek, mind pedig az adott szakterület kiváló ismerői, mégis előnyt jelent a terminológia előzetes egyeztetése vagy egy hosszabb taávú együttműködés esetében a folyamatos visszajelzés. Továbbá bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet elvégezni, esetleg több fordító bevonásával. Mindez csapatmunkát feltételez, vagyis a megbízó és a fordítóiroda szakemberei, mint pl. fordító, lektor, szakértő, közti szoros együttműködést.

A munka megkezdésénél mindig ajánlatos csatolni az előzményeket, a korábbi fordításokat, valamint a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét, ha van.

A megrendelőnek egyértelműen meg kell fogalmaznia az elvárásait, a szöveg funkcióját és a célcsoportot. Nem mindegy például, hogy egy kiadvány Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban fog megjelenni.

A megbízó által kiadott és a fordítóiroda által háttér- és segédanyagként használt referenciaanyag is segítheti a jó minőségű fordítást (pl. kifejezésgyűjtemények, műszaki leírások, dokumentumminták, reklámkiadványok, kézikönyvek stb.), hiszen senki sem ismerheti a világ összes vállalatánál használt összes szakkifejezést.

Jó kiindulási pont lehet, ha a megbízó a fordítóiroda által készített szójegyzéket jóváhagyja a konkrét fordítás megkezdése előtt, így már korai szakaszban hozzájárulhat a megbízó a végtermék megfelelő minőségéhez.