A teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről


Strengthening health systems through nursing : Evidence from 14 European countries. WE A WHO kiadványai közül ez a kötet tűzte először céljául egy kétrészes tanulmány alapján az ápolási tevékenység egészségügyben betöltött szerepének átfogó ismertetését.

A dokumentum széles körű áttekintést nyújt 14 európai ország viszonylatában az ápolói hivatást választók munkaerő-helyzetének szerkezeti és szervezeti változásairól. Míg az RN4CAST vizsgálat főként az aktív ellátásban és a sebészeteken dolgozó nővérek munkatapasztalatairól, azaz személyi feltételeik alakulásáról, és ez utóbbinak a betegkimenetekre és az ellátás minőségére gyakorolt hatásáról szól, addig az aktuális dokumentum az ápolónők munkakörnyezetét képező egészségügyi rendszer egyéb jellemzőit járja körül, és feltérképezi a nővéreket képző helyszíneket, az ápolónők munkakörülményeit, a betegellátást és az ezeket szabályozó stratégiákat.

Az esettanulmányokat összehasonlító elemzés eredményei igen nagymérvű eltéréseket mutatnak ki a munkaerőhelyzet minden vonatkozásában: az ápolói képesítések kiadásának szabályozásában, a nővérek és orvosok arányában vagy a nővéreknek a lakossághoz viszonyított számát meghatározó munkaerő-tervezésben. Míg a komparatív elemzés konkrét képet ad az egyes országok gyakorlatában jelentkező eltérésekről, addig rámutat az Európai Uniónak a különböző elemeket koherens egységgé ötvöző szerepére is.

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az ápolási tevékenység mindig is meghatározó volt a betegségek kimenetének alakulásában, és mivel az egészségügyi rendszerek a növekvő igények következtében radikális változáson mennek át, a nővérek szerepe ezzel még inkább előtérbe kerül. EU Drug Markets Report KE Az EU területén működő kábítószerpiacról szóló es jelentés egy, az EMCDDA és az Europol által harmadik alkalommal közzétett átfogó áttekintés az Európai Unióban jelentkező kábítószerpiaci folyamatokról, melyek széles köre magába foglalja az illegális előállítást, kereskedelmet, nagykereskedelmi forgalmazást és a végfelhasználónak történő értékesítést.

gyógynövény és a gyógyszer neve filo platyhelminthes trematoda

A dokumentum 3 részre és ezeken belül 9 fejezetre tagolódik. Az első rész, mely két fejezetből áll, ismerteti az Európai Unióban forgalomba kerülő illegális szerek piacával kapcsolatos legújabb megállapításokat, valamint a drogkereskedelem kihatásait, következményeit és a piaci tendenciákat előmozdító tényezőket.

A második rész, mely a 3. Fejezetekre lebontva kerül ismertetésre a különféle kábítószerek piaca, az alábbiak szerint: 3 — cannabis; 4— heroin és más opioidok; 5 — kokain; 6 — neotrop. helminthol, MDMA és metamfemin; 7 —  új pszichoaktív szerek A dokumentum harmadik részét alkotó újabb két fejezet — 8. Egészségügyi esélyegyenlőségről szóló európai egészségügyi helyzetjelentés Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report.

WE Az ENSZ által kiadott Fenntartható Fejlődési Célok as előirányzata elöljáróban keretbe foglalta azokat a teendőket, melyek az egészség és a jóllét mindenki számára való elérhetőségének előmozdítására irányulnak, és ezen a téren a WHO Európai Régiójában mindenütt tapasztalható előrehaladás, de az egyes országokon belül továbbra is mutatkoznak még egyenlőtlenségek. Az egészségügyi esélyegyenlőségről szóló európai egészségügyi helyzetjelentés HESR áttekintést nyújt az esélyegyenlőséggel kapcsolatban a WHO Európai Régiójában jelentkező trendekről és az egészséges életvitelhez mindenki számára alapvetően szükséges feltételekről.

A dokumentum által az egészséges életvitel kialakításához és megtartásához szükségesnek ítélt feltételek öt csoportba osztva a következők: - színvonalas és hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások, - jövedelembiztonság és szociális védelem, - megfelelő életkörülmények, - társadalmi és szellemi tőke, - megfelelő munka- és foglalkoztatási körülmények. Mind az öt terület stratégiai intézkedéseket igényel. A jelentés kitér az esélyteremtés társadalmi vonatkozásaira, és adatai és elemzései révén segítséget nyújt az egyes országokban jelentkező egyenlőtlenségek feloldásához.

A dokumentumban szerepel a HESR iniciatíva HESRi is, mely új eszközökkel támogatja a tagországokat az egyenlőtlenségek felszámolására irányuló tevékenységük felgyorsításában. A HESRi innovációi a következők: - az elemzések és eredmények új adatokon alapulnak, és három adattípus — egészségügyi helyzet erős tabletták felnőtt férgek férgekhez trendek; alapvető feltételek és trendek; stratégiai intézkedések és trendek — tárgyalása az összefüggésüket figyelembe véve történik.

A HESRi innovatív jellege abban rejlik, hogy új analitikai módszereivel jobban rávilágít az egészségügyi esélyegyenlőség fogalmára, bemutatja az egyenlőségre és egyenlőtlenségre vezető utakat, és érzékelteti, hogy a stratégiai intézkedések milyen módon tudják felgyorsítani az egészség és a jóllét vonatkozásában jelentkező hiányosságok visszaszorítását a WHO Európai Régiójához tartozó országokban.

Egészségügyi stratégiák az Európai Unióban Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask. WE Az Európai Unió viszonylatában nincs átfogó egészségügyi rendszer, viszont létezik Európai Uniós egészségpolitika, mely hatással van a tagállamok és az ezeket körülvevő országok paraziták vírus gombák egészségi állapotára, valamint a tagországok egészségügyi rendszereinek működésére és finanszírozására.

A könyv, mely a témakörről megjelent előző kötet teljesen átdolgozott második kiadása, feltérképezi az európai egészségügyi stratégiák természetét, logikáját és a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről hatását a kontinensen élő lakosok egészségi állapotára. Bevezetésként, 1. Ezeknek a stratégiáknak a volumene, változatossága és az ezt meghatározó intézményi struktúra, melyről a 2.

A főként a döntéshozók és az egészségpolitikai tanulmányokat folytató hallgatók tájékoztatására készült dokumentum célja, hogy rávilágítson az Európai Uniós egészségpolitikai intézkedések sokszor közvetett módon megnyilvánuló pozitív célzatú hatására. Ez a hatás többek között a következő területeken jelentkezik: - a környezetegészségügy, a szociálpolitika, a fogyasztóvédelem terén, melyet a 3.

A kábítószer fogyasztás, mely fatális következményekkel jár a pszichoaktív szerek túladagolása vagy kiemelten magas kockázatú drogfogyasztás esetén, különös aggodalomra ad okot, mivel évente olyan halálesetek ezreire vezet, melyek egyébként megelőzhetőek lennének.

Az opioidok és közöttük főként a heroin szedi a legtöbb áldozatát, de az újabb opioid származékok, fentanil analógok, vényköteles benzodiazepinek, kokain, stb. Az életkor előrehaladtával, a drogfogyasztók morbiditása szintén nagyobb mértékben fokozódik.

A kábítószerügyi jelentés információi ráirányítják a figyelmet az európai döntéshozók előtt álló komoly kihívásokra a drogprobléma megelőzése, a kockázatbecslés, valamint az egyéneket veszélyeztető ártalmak visszaszorítása tekintetében. A kohorsz vizsgálatok jobb bepillantást engednek a kábítószer függőség miatt kialakuló válsághelyzetekbe, és az ilyen vizsgálatok indítása és adataik kezelése — a tapasztalatok szerint — anyagi szempontból sem különösebben megterhelő.

A fatális kimenetelekről, veszélyhelyzetekről pontosan vezetett adatok jobb összehasonlíthatóságukkal hozzájárulnak a később, hasonló esetekben potenciálisan felmerülő problémák megoldásához.

Az EMCDDA üzenete szerint Európában prioritásnak kell tekinteni a kábítószer problémára való felkészültséget, a helyzet megfelelő kezelését és fokozott monitorozását, különösen az USA-ban és Kanadában újabban jelentkező krízisállapotok ismeretében.

Milyen bizonyítékok vannak a művészetek egészséget és jóllétet előmozdító szerepére? What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?

Istennek mint a szentháromságos szeretet misztériumának kinyilatkoztatása Krisztusban egyúttal annak kinyilatkoztatását jelenti, hogy az emberi személy szeretetre kapott meghívást. E kinyilatkoztatás a maga teljes mélységében világítja meg a férfi és a nő személyes méltóságának és szabadságának minden összetevőjét, s másrészt az emberlét lényegileg társas természetének mélységét: „Isten képére és hasonlatosságára alkotott személynek lenni viszonyban létet jelent, kapcsolatban létet egy másik énnel”,36 mivel maga Isten egy és háromságos: az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége.

A scoping review. WE Az Egészségügyi Világszervezet jelentést adott ki a művészetek egészséget és jóllétet előmozdító szerepét alátámasztó tényezőkről, különös figyelmet fordítva a WHO Európai Régiójában tapasztaltakra. A több mint tanulmány anyagán alapuló vizsgálat arra az eredményre vezetett, hogy a művészetek különösen fontos szerepet játszanak a betegségek megelőzésében, az egészségmegőrzésben és az egészség egész életen át való fenntartásában.

Az áttekintéshez a legkülönbözőbb módszereket alkalmazó tanulmányok szolgáltak kiindulásul, és összességében megállapítást nyert, hogy a művészetek potenciális hatást gyakorolnak a szellemi és testi egészségre egyaránt. Az összegző tanulmány az eredményeket két főbb témakörbe — 1 betegségmegelőzés és egészségmegőrzés, valamint 2 egészségügyi ellátás-szervezés és betegellátás — témakörbe sorolta, és ezeken belül részletekbe menően, további bontásban tekintette át a művészetek szerepét.

E szerint a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szempontjából — a művészetek kihatnak az egészség társadalmi vonatkozásaira, a gyermekek fejlődésére, az egészségtudatos magatartásra, a betegségek prevenciójára és a beteggondozásban való részvételre.

Az egészségügyi ellátás-szervezés és betegellátás vonatkozásában — a művészetek segíthetik az érintetteket mentális problémáik feldolgozásában, támogatást jelenthetnek az akut betegségek ellátásához, segíthetnek a neurológiai problémák leküzdésében, a nemfertőző betegségek ellátásában és az életvégi gondozásban. Mind e mellett a művészetek jótékony hatása tovább is erősíthető, különösen ha ezt — a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről WHO ajánlásainak megfelelően — szektorközi együttműködés is előmozdítja egyéni, helyi és országos szinten egyaránt.

Health diplomacy : spotlight on refugees and migrants.

John Perkins - Egy Gazdasági Bérgyilkos Vallomásai by Teljes Igazsag - Issuu

Tagországi szinten ben is napirenden lévő prioritás a bevándorlók egészségének különös figyelemmel való kísérése és a befogadó közösségek egészségének megóvása.

Népegészségügyi tekintetben a különböző hátterű és egészségi állapotú menekültek és migránsok határokon át folytatott migrációja összetett jelenség, és közismert, hogy ez komoly egészségügyi, külpolitikai és diplomáciai kihatásokkal jár. A 25 fejezetre és 5 részre tagolódó WHO-kiadvány, mely a es kiadás a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről, ajánlásokat fogalmaz meg a tagországokban a menekültkérdés révén felmerülő népegészségügyi kihívások megoldására teendő diplomáciai lépésekhez.

A dokumentum általános, globális, regionális, országos és országon belüli perspektívában nyújt áttekintést a migránshelyzetről, és nyolc fejezete részletekbe menően tárgyalja a különféle intézmények, nemzetközi szervezetek ilyen jellegű tevékenységét.

A néptömegek migrációja az egészségügyi munkaerőre is fokozott terhet ró, az egészségügyi szolgáltatások iránti megnövekedett igény az egészségügyi képzés kiterjesztését teszi szükségessé, és a már megszerzett végzettségek akkreditációja is hozzájárulhat a felmerülő nehézségek megoldásához. A könyv célja a figyelem ráirányítása az egészségügyi diplomácia szerepének jelentőségére a nemzetközi történések helyi szinten potenciálisan jelentkező egészségügyi és népegészségügyi kihatásainak kezelésében.

A WHO Európai Regionális Irodája —menekültüggyel kapcsolatos koordinációs tevékenysége révén — fontos célkitűzésének tartja az előrevivő egészségügyi megoldások támogatását globális, regionális, országos és helyi szinten egyaránt. KE A Stockholmban működő Északi Egészségügyi Központ Nordic Welfare Centre kannabisz politikával és jogszabályokkal foglalkozó jelentése áttekintést ad az észak-európai országok jogalkotása közötti hasonlóságokról és különbségekről, és az ezeket tükröző gyakorlatról.

Könyvajánló különgyűjteményekhez

Skandináviában az alkohol után a kannabisz a második legelterjedtebb pszichoaktív szer, és használata az északi országok többségében egyre gyakoribbá válik a fiatal felnőtt lakosok körében. A drogfogyasztás fokozódása nemzetközi viszonylatban előreláthatólag egyre nagyobb társadalmi terhet jelent, bár a marihuána használat, ha eseti szinten marad, többnyire nem igényel rossz lehelet a gyökér eltávolítása után a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről.

A problémakör kezelése szociális, egészségügyi vagy jogi kiindulást feltételez. Skandináviában az igazságszolgáltatás kiemelt szerepet tölt be a kannabisz-használat visszaszorításában és megelőzésében, valamint a drogfogyasztással kapcsolatos szociális problémák kezelésében. A kábítószerekre vonatkozó összetett jogszabályok a fogyasztók és a beszállítók enyhébb és súlyosabb szabályszegéseire összpontosulnak.

Az északi országok korlátozzák a kannabisz-fogyasztást és birtoklást, így jogalkotásukkal a drogmentes társadalom célkitűzést kívánják elérni, csak Dánia gyakorlata megengedőbb valamivel a marihuána tekintetében.

Bár a kannabisz egészségügyi alkalmazása nemzetközi szinten egyre elfogadottabbá válik, még így is viszonylag kis méreteket ölt.

A teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről onkológiai betegek fájdalomcsillapítására, illetve a sclerosis multiplex bizonyos szimptómáinak enyhítésére engedélyezett. Bár alkalmazása számos más orvosi probléma esetén is indokolt lenne, kutatási eredményekkel mindeddig egyértelműen nem támasztották ezt alá.

Így a kannabisz egészségügyi alkalmazása szigorú ellenőrzés alatt áll a skandináv országokban. Az északi országok jogalkotása által szabályozott kannabisz-használatot és birtoklást bemutató jelentés a következő részekre tagolódik: - bevezetés a kannabisz-használat északi trendjeinek áttekintésével, - országos jelentés Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország gyakorlatáról kiegészítve az országra jellemző kulcsfontosságú tényezőkkel - a további kutatásokra vonatkozó ajánlásokat tartalmazó átfogó összefoglalás A jelentés anyaga szakirodalmi forrásokra, tanulmányokra, jelentésekre és hivatalos statisztikákra támaszkodik.

Mennyire tudják állni egészségügyi ellátásuk költségeit a betegek Európában? Thomson, Sarah : Can people afford to pay for health care? A dokumentum 24 magas jövedelmű és közepes jövedelmű ország egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos financiális védelmét tekinti át, és rámutat, hogy az anyagi nehézségek Európa-szerte nagy eltérést mutatnak, de további lépésekre még mindenhol szükség van a leghátrányosabb helyzetűeket sújtó katasztrofális kiadásokkal szemben, melyek főként a gyógyszerkiadások révén merülnek fel.

Az erős anyagi védelmet nyújtó egészségügyi rendszereknél nincsenek különösebb rések az egészségügyi fedezetben, gondosan megtervezett a lakosság biztosítására irányuló stratégia, az egészségügyi ellátás állami finanszírozása lehetőséget teremt az egészségügyi szolgáltatások széles skálájának időben történő igénybevételére, és alacsony a közvetlen kifizetések aránya. A fedezetben akkor jelentkeznek rések, ha pontatlanságok mutatkoznak három stratégiai területen: az állami egészségügyi ellátásra való jogosultságban; a szolgáltatási csomag tartalmában; a felhasználói díjtételek alkalmazásában.

A jelentés végezetül összegzést nyújt azokról az intézkedésekről, a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről a lakosság egészségügyi fedezetére irányuló stratégiák erősítése révén szerepet játszhatnak az egészségügyi kiadások miatt fellépő anyagi nehézségek csökkentésében. A vakcinálás megszervezése és alkalmazása az Európai Unióban Rechel, Bernd : Fertőző betegségek giardiasis organization and delivery of vaccination services in the European Union : Prepared for the European Commission.

A dokumentum három részre tagolódik: első részében az Európai Unió viszonylatában nyújt áttekintést a lakosság vakcinálással kapcsolatos magatartásáról, illetve a betegségekkel szembeni oltási a teljes igazság a kábítószer- mérgező véleményekről, második részében szisztematikusan ismerteti és összehasonlító elemzés keretében mutatja be a vakcinálás elfogadására az egészségügyi rendszerekkel összefüggésben ható tényezőket, a harmadik részben pedig országokra lebontott tájékoztatást nyújt az EU tagállamok vakcinációs programjainak megvalósulásáról.

A jelentés mellékletében rendszerezi az immunizációval kapcsolatos országinformációkat.

A HBSC már 30 éve folytat nemzetközi adatgyűjtést a serdülőkorúak egészségéről, alkoholfogyasztásáról és italozási szokásairól, és kiindulásul szolgál az italozás prevalenciájának az országos statisztikák és idősorok közötti összehasonlításához. A jelentés a HBSC felmérés alapján ismerteti a WHO Európai Régiójában élő serdülőkorúak alkoholfogyasztásának legújabb trendjeit, és rávilágít a régiószerte jelentkező eltérésekre a nemi tényezők és a társadalmi-gazdasági helyzet viszonylatában.

Az előzőekben ezek a trendek együtt még nem jelentek meg, így a jelentés az első alkalommal ad átfogó képet a serdülőkorúak alkoholfogyasztásáról, italozási szokásairól, és széleskörű megvilágításba helyezi az adatokban a nemek, a társadalmi-gazdasági helyzet és a földrajzi elhelyezkedés szerint mutatkozó eltéréseket. Javaslatok az európai egészségügyi rendszerek digitalizálásának ütemezésére Towards a roadmap for the digitalization of national health systems in Europe in the context of Health and the United Nations Agenda for Sustainable Development : Expert meeting, Semmelweis University, Budapest, Hungary 21 June A találkozón elhangzottakat összefoglaló dokumentum felvázolja az e-egészségügyre vonatkozó jövőbeli kilátásokat, és áttekintést ad a gyakorlatban már megvalósított reformokról, rámutatva az egészségügyi rendszerek digitalizálásának felgyorsításához vezető és a találkozó résztvevői által meghatározott kulcsfontosságú területekre és kritériumokra.

Opioid-agonista kezelés: irányelvek a jogalkotáshoz és a szabályozáshoz Pompidou Group közread. Minthogy nincs egyöntetű nemzetközi gyakorlat a különböző szerek engedélyezésére, és sok esetben országokon belül is eltérő a szabályozás, a szakértői csoport egy öt részre és 19 szakaszra oszló dokumentumban fogalmazta meg irányelveit — definíciókat és célkitűzéseket a helyzet kezelésére, az opioid agonista kezeléshez való hozzáférés alapvető jogát, az egészségügyi szakemberek és a hatóságok feladatait és az együttműködés szükségességét országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Az atlasz először ben jelent meg, aktualizálására eddig ben, ben és ben került sor. A es kiadvány friss információt nyújt az elmeegészségügyi szolgáltatások világviszonylatban rendelkezésre álló elérhetőségéről és erőforrásairól, beleértve az anyagi allokációkat, az elmeegészségügy humán erőforrását és intézményeit.

A kiadvány az egyes tagországokban kijelölt fókuszpontokhoz eljuttatott kérdőíves felmérés eredményeinek összegzését teszi közzé.

megnyitja a növekedést parazitákkal egy emberben mit inni egy gyermeknek férgek számára

A kábítószerpolitika egy évtizedének intézkedései - A civil társadalom árnyékjelentése Taking stock : A decade of drug policy : A civil society shadow report. Már a Kábítószerekkel kapcsolatos es Politikai Deklaráció és Akcióterv, valamint az Egyesült Nemzetek os Közgyűlésének Rendkívüli Üléséről szóló beszámoló is elismerte a civil társadalom fontos szerepét az átfogó kábítószerpolitika kialakításában, megvalósításában, monitorozásában és kiértékelésében.

Az IDPC dokumentum ebben a szellemben kíván konstruktívan hozzájárulni a globális kábítószerpolitika következő évtizedének magas szinten történő megvitatásához és kialakításához. Az Férgek hossza három kiindulási pontot követ. A dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg a fenntartható fejlődés as célkitűzéseivel és a nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásokkal összhangban lévő, és a legsérülékenyebb csoportok jogait is figyelembe vevő kábítószerügyi célok kitűzéséhez.

A férfiak korai halálozása ugyan csökkenő tendenciájú, de a WHO Európai Régiójának bizonyos tagállamaiban továbbra is magas, így az országokon belül is jelentkező eltérésekkel együtt különös figyelmet igényel. A dokumentum szerint a férfiak egészségével kapcsolatban egyre inkább bizonyítást nyer a gender szemléletű megközelítés hatékonysága, a társadalmi nemek egyenlőségének pozitív hatása a férfiakra, és mindez kellő odafigyelést igényel egyaránt a férfiak és nők egészségi állapotának előmozdításához.

A négy részre tagolódó jelentés az Egészséget ra akcióterv és a as előirányzatok stratégiatervezésének hátteréről nyújt tájékoztatást a gender normákra és sztereotípiákra összpontosítva, és áttekinti az ilyen szempontot a férfiak egészségügyi ellátásában követő egészségügyi megközelítéseket, a társadalmi nemek egyenlőségére vonatkozó irányelvek egészségügyi hatásait és a férfiak ilyen célok iránti kötelezettség-vállalását.

Második rész

A kanyaróval szembeni immunizálás még nem teljes körű, és a szociális okokra visszavezethető egészségi problémák arányukban országonként igen eltérőek. Tapasztalatok a kórházak irányításának decentralizálásáról Európában: 10 esettanulmány az intézményi háttérről és az elszámoltathatóságról Rechel, Bernd : What is the experience of decentralized hospital governance in Europe?

A dokumentum 10 nyugat-európai országról szóló eset-tanulmányban tekinti át az egyes országok egészségügyének strukturális, szervezeti felépítését és operatív jellegét, valamint a kórházak irányításának makro-szintű folyamatait. Az összehasonlító vizsgálatok a kórházak jogállásán, infrastruktúráján, tőkebefektetésének stratégiai tervezésén és a kórházirányítás decentralizáltságának fokán alapultak.

A kórházi irányítás áttekintéséből kitűnt, hogy léteznek egyrészt a már meglévő decentralizált igazgatási szintekre épülő, másrészt térségi társulásra támaszkodó irányítási struktúrák, de a kormányzati irányítás különböző szintjeinek mindkét esetben továbbra is meghatározó szerepet kell játszania a kórházi szektor tevékenységében még azokban az országokban is, ahol formálisan megszüntetésre került a kórházi beruházások központosított rendszere.

A könyv áttekintést nyújt a nagy számban társuló országról, illetve területről pl. Baden-Württemberg szövetségi tartományról Németországban, a Belgiumhoz tartozó Flandriáról, Bulgária Várnai és Burgaszi Régiójáról, öt olaszországi területről, stb.

A kiadvány célja sokrétű, nevezetesen strukturált tájékoztatást nyújtani mindenegyes tagterületről érzékeltetni a hálózat sokszínű összetételéből adódó lehetőségeket lehetővé tenni az eredményre vezető összehasonlítást a területeken jelentkező erősségek, kihívások és törekvések között előmozdítani a területek közötti kétoldalú és többoldalú együttműködést A dokumentum a földrajzi területi vonatkozásban megnyilvánuló jó gyakorlat beazonosítására törekszik, egyben a kihívásoknak való megfelelés optimális módját kutatja.

DAATH2 > Thomas Szasz: Szertartásos kémia (II. rész)

Területi bontásban tájékoztat az együttműködés potenciális lehetőségeiről, felhívást intéz az ilyen jellegű kutatást folytató munkacsoportokhoz, és megadja az RHN tevékenységben aktívan részt vevő munkatársak elérhetőségét.

Így az ezekkel az összefüggésekkel foglalkozó Pán-Európai Program THE PEP céljául tűzte ki, hogy fenntartható és egészséges gyakorlatot valósítson meg ezeken a területeken egész Európában. Az ilyen jellegű stratégiák nagymértékben mozdíthatják elő a Fenntartható Fejlesztési Célok SDG programtervének ra kitűzött megvalósítását.

helminták 4 kezelés A füstölt makréla parazitákat tartalmazhat

A tanulmány különösen az alábbi SDG célkitűzésekre összpontosít: - SDG3 — az egészség és a jóllét előmozdítása, SDG11 — a települések helyzete, SDG 12 a fenntartható fogyasztás és termelés biztosítása, ugyanakkor tényszerű megállapítást nyer, hogy a személy- és áruszállítás gyakorlatának fenntarthatóbbá és egészségesebbé tétele számos további SDG megvalósítását is előmozdítja. Befejezésként a könyv áttekintést nyújt azokról a szektorközi lehetőségekről, melyek a PEP segítségével nyílnak meg a tagországok számára a helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten kijelölt SDG célkitűzések elérésében.

Medicines reimbursement policies in Europe.

Az ismertetett tanulmány adatgyűjtése többféle módszerrel történt — kérdőíves felmérés, szakirodalmi áttekintés, kutatókkal folytatott megbeszélések, elemző következtetések, stb. Míg szinte minden ország fekvőbeteg-ellátásában teljes körű fedezet jár a gyógyszerekre, a járóbeteg-ellátásban a gyógyszerárakra vonatkozó önrészfizetés általánosan alkalmazott eljárás. A WHO Európai Régiójában ennek túlzott anyagi terhével szemben védőmechanizmusok vannak érvényben a sérülékenyebb lakossági csoportok, a súlyos betegségek, illetve az életkori tényezők vonatkozásában.

A jelentés alapelveket fogalmaz meg a gyógyszerek anyagi nehézségek nélküli hozzáférhetőségének biztosításához, mint a prioritásként való kezelés egyértelművé tétele, a sérülékenyebb csoportok helyzetének figyelembe vétele, a kedvezőbb árfekvésű gyógyszerek hatékony alkalmazása, illetve a döntéshozatallal kapcsolatos gyakorlat szoros figyelemmel kísérése. A nyolc fejezetből álló könyv anyagát háttér-információkat tartalmazó mellékletek egészítik ki. A dokumentum először az egyes országok adatforrásait tekinti át, ezt EU-szintű elemzés követi a nemzetközi adatforrások alapján, végül nemzetközi összehasonlítás ad átfogó képet a régiókról és az országokról.

A projektben részt vevő országok közül mintegy tíz ország folytat szisztematikus adatkezelést a DRH-król, de az elérhető adatok nagy eltéréseket mutatnak országokon belül és nemzetközi szinten is. A DRH monitorozása szempontjából akadályozó tényező lehet az adatok hiánya, az adatok részleges hiányosságai, az összehasonlítás nehezítettsége és az adatok minőségével kapcsolatban jelentkező fenntartások.

A monitorozás nehezítettségének feloldására vezető megoldást — az ajánlások szerint — a fogalmak jelölésére szolgáló definíciók egységessé tétele, illetve ezek EMCDDA-rendszerbe való integrálása jelentheti.

Részletes áttekintést nyújt 15 olyan fertőző betegségről, melyek nemzetközi szinten is rendkívül komoly veszélyt jelentenek —pl. A három részből álló kiadvány a következőket tartalmazza: 1 a